Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Paaslied
Kyrië Heer ontferm U (Desoete)
Gloria Eer aan onze God (Desoete)
Antwoordzang Lied van de schepping
Na Evangelie Alleluia (Taizé)
Voorbeden God van leven en licht
Offerande Let us break bread together
Sanctus Heilig de God van alle leven (Desoete)
Acclamatie Wij bidden U om vrede
Onze Vader Onze Vader (Seynhave)
Agnus Dei Lam van God (Desoete)
Communie Instrumentaal
Slotlied Hallelujah (Cohen)