Het Sint-Bavokoor zingt om 17.30 uur in de viering naar aanleiding van Kerstmis.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Leise rieselt der Schnee
Kyrië Kyrie Eleison
Gloria Eer zij God in onze dagen
Antwoordzang Christmas Lullaby
Na Evangelie /
Voorbeden God van liefde en vrede
Offerande Instrumentaal
Sanctus Zum Sanctus
Acclamatie /
Onze Vader gesproken
Agnus Dei Zum Agnus Dei
Communie The Virgin Mary
Slotlied O Holy Night