Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur naar aanleiding van Sint-Cecilia.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied God gaat mee  
Kyrië Zum Eingang  
Gloria Zum Gloria  
Antwoordzang Bless the Lord my Soul  
Na Evangelie Allelulia  
Voorbeden Bless the Lord my Soul  
Offerande Tollite Hostias  
Sanctus Zum Sanctus  
Acclamatie Ik ben het levend brood  
Onze Vader Pater Noster  
Agnus Dei Zum Agnus Dei  
Communie Instrumentaal  
Slotlied Oh when the Saints