Het Sint-Bavokoor zingt om 10.30 uur in de viering naar aanleiding van Allerheiligen.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied: De Heiligen ons voorgegaan  
Kyrië: Zum Eingang  
Gloria: Zum Gloria  
Antwoordzang: Tegen de dood  
Na Evangelie: Alleluia  
Voorbeden: Bless the Lord  
Offerande: Blijf mij nabij  
Sanctus: Zum Sanctus  
Acclamatie: Ik ben het levend brood  
Agnus Dei: Zum Agnus Dei  
Communie: Om eenvoudigen van Geest (ZJ724)  
Slotlied: Oh when the Saints