Naar jaarlijkse gewoonte trekken we er op 4 september op uit met het koor.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Here Jezus om uw woord  
Kyrië Kyrie Eleison (Russisch-Orthodox)  
Gloria Gloria de Lourdes  
Antwoordzang S'nami Bog  
Na Evangelie Alleluia (F.O.Carroll)  
Voorbeden Bless the Lord, My Soul  
Offerande Tollite hostias  
Sanctus Sanctus (Neil Diamond)  
Acclamatie Ik ben het levend brood  
Onze Vader    
Agnus Dei Agnus Dei (Lécot)  
Communie Als gij naar de woorden luistert  
Slotlied Oh when the Saints