Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied De Geest des Heren (ZJ410)  
Kyrië Zum Eingang  
Gloria Zum Gloria  
Antwoordzang Pinksterlied  
Na Evangelie Alleluia (F.O'Carroll)  
Voorbeden God onze Heer (ZJ10a)  
Offerande Instrumentaal  
Sanctus Zum Sanctus  
Acclamatie Komt dan allen hier aan tafel  
Onze Vader Pater Noster  
Agnus Dei Zum Agnus Dei  
Communie Schlussgesang  
Slotlied You raise me up