Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied In eigen kracht verrezen  
Kyrië Zum Eingang  
Gloria Zum Gloria  
Antwoordzang Zing het morgenlicht tegemoet  
Na Evangelie Alleluia (F.O'Carroll)  
Voorbeden Lord You are so precious to me  
Offerande Jezus diepe vreugd des harten  
Sanctus Zum Sanctus  
Acclamatie Heer Jezus wij verkondigen...  
Onze Vader Onze Vader (Schollaert)  
Agnus Dei Zum Agnus Dei  
Communie Schlussgesang  
Slotlied Zeg het aan al die mensen