Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 18 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Een mens te zijn op aarde (ZJ306)  
Antwoordzang Hoe is uw naam (ZJ566)  
Na Evangelie Lof en eer zij U (ZJ3d)  
Asoplegging Wij zoeken hier uw aangezicht  
Voorbeden God, onze Vader (ZJ10i)  
Sanctus Sanctus (Neil Diamond)  
Acclamatie Heer Jezus wij verkondigen...  
Onze Vader Onze Vader (Schollaert)  
Agnus Dei Lam van God (Desoete)  
Communie Avondliedeken