Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 17.30 uur naar aanleiding van Kerstmis.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Midden in de winternacht
Kyrië Nu zij wellekome
Gloria Eer zij God in onze dagen
Tussenzang Lullay
Na Evangelie /
Voorbeden God van liefde en vrede
Offerande Instrumentaal
Sanctus Herders Hij is geboren
Acclamatie /
Onze Vader Onze Vader (Seynhaeve)
Agnus Dei Door de liefde laat u wekken
Communie Can't believe it's Christmas
Slotlied O Holy night