Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur naar aanleiding van Sint-Cecilia. De viering wordt opgeluisterd door het Sint-Salvatorkoor van Harelbeke en het Sint-Bavokoor.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Lied van de samenkomst
Kyrië Zum Eingang (Schubert)
Gloria Zum Gloria (Schubert)
Tussenzang Gij die met ons zijt
Na Evangelie Gij hebt woorden van eeuwig leven
Voorbeden Lord you are so precious to me
Offerande Laudate Dominum (Mozart)
Sanctus Zum Sanctus (Schubert)
Acclamatie Als wij dan eten van dit brood
Onze Vader Das Gebet des Herrn (Schubert)
Agnus Dei Zum Agnus Dei (Schubert)
Communie Schlussegesang (Schubert)
Slotlied Canticorum Iubilo