Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur naar aanleiding van Allerheiligen.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Stad boven wolken
Kyrië Heer ontferm U (Philippeth)
Gloria Eer aan God (Philippeth)
Tussenzang Zalig zij
Na Evangelie Alleluia (Bonifatius)
Voorbeden Wij bidden U om vrede
Offerande Jij schreef mijn naam
Sanctus Heilig, heilig, heilig (Philippeth)
Acclamatie Heer Jezus...
Onze Vader Onze Vader (Schollaert)
Agnus Dei Lam van God (Philippeth)
Communie Gestorven graan
Slotlied Laat niet verloren gaan