Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied God die in het begin (ZJ666)
Kyrië Kyrie (Bonifatiusmis)
Gloria Gloria (Bonifatiusmis)
Tussenzang Cum Decore
Na Evangelie Alleluia (Bonifatiusmis)
Voorbeden Wij bidden U om vrede
Offerande Ave Maria (P.Benoit)
Sanctus Sanctus (Bonifatiusmis)
Acclamatie Heer Jezus wij verkondigen...
Onze Vader Onze Vader (Seynhaeve)
Agnus Dei Agnus Dei (Bonifatiusmis)
Communie God die ons aan elkaar (ZJ662)
Slotlied Instrumentaal