Naar jaarlijkse gewoonte trekken we er op 6 september op uit met het koor.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Dieu nous acceuille
Kyrië Heer ontferm U (Desoete)
Gloria Eer aan onze God (Desoete)
Tussenzang Ave verum (Mozart)
Na Evangelie Alleluia (Bonifatius)
Voorbeden O Heer hoor mijn bidden
Offerande Geproefd, geleefd, herkend
Sanctus Heilig de God van alle leven (Desoete)
Acclamatie Eet van dit brood
Onze Vader Onze Vader (Seynhaeve)
Agnus Dei Lam van God (Desoete)
Communie Je veux chanter ton amour
Slotlied My God is a good God