Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur naar aanleiding van het jubileum van pastoor Kris en pastoor Nikolaas.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied God heet ons welkom in zijn huis
Kyrië Heer ontferm U
Gloria Gloria van Lourdes
Tussenzang Lieve Vrouwe van ons land
Na Evangelie Dat uw woorden in ons branden
Voorbeden Laat ons bidden in de stilte van ons hart
Offerande Keuzelied Sint-Bavokoor
Sanctus Heilig
Acclamatie Heer Jezus wij verkondigen uw dood
Onze Vader Schollaert
Agnus Dei Lam Gods
Communie Keuzelied Sint-Niklaaskoor
Slotlied Canticorum Jubilo