Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur naar aanleiding van Pinksteren.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Wij zijn geroepen tot het feest
Kyrië Philippet
Gloria Philippet
Tussenzang Kom Schepper Geest
Na Evangelie Alleluia (Bonifatius)
Voorbeden Lord you are so precious to me
Offerande Heilig vuur
Sanctus Philippet
Acclamatie Eet van dit brood
Onze Vader Ware vriendschap
Agnus Dei Philippet
Communie Nu bidden wij de Heilige Geest
Slotlied Instrumentaal