Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur naar aanleiding van Rerum Novarum.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Kondig het aan
Kyrië Heer ontferm U (Philippeth)
Gloria Eer aan onze God (Desoete)
Tussenzang Naam van Jezus nu verheven
Na Evangelie Looft God de Heer
Voorbeden God van leven en licht
Offerande Ave verum
Sanctus Heilig (Philippeth)
Acclamatie Looft God de Heer
Onze Vader Schollaert
Agnus Dei Lam Gods
Communie De Heer is waarlijk opgestaan
Slotlied Lied van de schepping