Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur naar aanleiding van Pasen.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Paaslied
Kyrië Kyrie (Bonifatius)
Gloria Gloria (Bonifatius)
Tussenzang Lied van de schepping
Na Evangelie Alleluia (Bonifatius)
Voorbeden God van leven en licht
Offerande Geproefd, geleefd, herkend
Sanctus Sanctus (Bonifatius)
Acclamatie Eet van dit brood
Onze Vader Baba yetu
Agnus Dei Agnus Dei (Bonifatius)
Communie Instrumentaal
Slotlied Hallelujah (Cohen)