Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur naar aanleiding van Palmzondag.

Het koor zingt volgende liederen:

 

Intredelied De koning van de vrede
Tussenzang Christus heeft voor ons geleden
Evangelie Wie zal voor God verschijnen
Voorbeden Luister Heer wees ons genadig
Offerande Geproefd, geleefd, herkend
Sanctus Heilig (Philippet)
Acclamatie Wij bidden U om vrede
Onze Vader Onze Vader (Seynhaeve)
Agnus Dei Lam Gods (Philippet)
Communie Lam Gods gij draagt