Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 18 uur naar aanleiding van Aswoensdag.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Erbarm U, God
Asoplegging Wij zoeken hier uw aangezicht
Tussenzang Uit diepten van ellende
Na Evangelie Barmhartig de Heer
Voorbeden Laat ons bidden in de stilte
Sanctus Heilig (Philippet)
Acclamatie Heer Jezus wij verkondigen
Onze Vader Baba Yetu
Agnus Dei Lam Gods (Philippet)
Communie Zo spreekt de Heer