Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 17.30 uur naar aanleiding van Kerstmis.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Komt allen tesamen
Kyrië Nu zijt wellekome
Gloria Eer zij God in onze dagen
Tussenzang Lullay
Na Evangelie /
Voorbeden God van liefde en vrede
Offerande Instrumentaal
Sanctus Heilig
Acclamatie /
Onze Vader Onze Vader maak alles nieuw
Agnus Dei Door de liefde laat u wekken
Communie Kerstnacht die schone
Slotlied Stille nacht