Tijdens de kerstmarkt zingen we met het volk kerstliederen op volgende tijdstippen:

18.30 uur

19.30 uur

20.30 uur

21.30 uur

Het koor zingt volgende liederen:

  • Stille nacht
  • De herderkens lagen bij nachte
  • Hoe leidt dit kindeke
  • Susa Nina
  • Eer zij God in onze dagen
  • Er is een kindeke
  • Herders hij is geboren
  • Nu zijt wellekome