Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur naar aanleiding van Sint-Cecilia.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Uw koninkrijk komt
Kyrië Kyrie (Bonifatius)
Gloria Gloria (Bonifatius)
Tussenzang Laudate Dominum (Mozart)
Na Evangelie Alleluia (Bonifatius)
Voorbeden Ik heb mijn hart tot U geheven
Offerande Swing low
Sanctus Sanctus (Bonifatius)
Acclamatie De hemel reikt ons leeftocht aan
Onze Vader Pater Noster (Kedrov)
Agnus Dei Agnus Dei (Bonifatius)
Communie Instrumentaal
Slotlied Let there be love