Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur naar aanleiding van Allerheiligen.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied De heiligen ons voorgegaan
Kyrië Heer ontferm U (Desoete)
Gloria Eer aan God (Desoete)
Tussenzang Bronlicht
Na Evangelie De heiligen ons voorgegaan (refrein)
Voorbeden Ik heb mijn hart tot U geheven
Offerande Zalig zij
Sanctus Heilig (Desoete)
Acclamatie De heiligen ons voorgegaan (refrein)
Onze Vader Pater Noster
Agnus Dei Lam Gods (Desoete)
Communie Instrumentaal
Slotlied Tears in heaven