Het Sint-Bavokoor zingt om 10.30 uur in de viering naar aanleiding van kermiszondag in Lauwe.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Wij willen samen vieren
Kyrië Heer ontferm U (Desoete)
Gloria Eer aan God (Desoete)
Tussenzang Uit vuur en ijzer
Na Evangelie Laudate Dominum
Voorbeden Al wat er nodig is om te bestaan
Offerande Ik ben de wijnstok
Sanctus Heilig (Desoete)
Acclamatie De hemel rijkt ons leeftocht aan
Onze Vader Onze Vader (Seynhaeve)
Agnus Dei Lam Gods (Desoete)
Communie Instrumentaal
Slotlied U kennen uit en tot U leven