Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur naar aanleiding van de aanstelling van moderator van de federatie Lauwe-Rekkem en de aanstelling van de parochiale teams.

We zingen uiteraard in uniform.

We zingen deze viering samen met het Verrijzeniskoor.

Inzingen in de kerk om 9.30 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied De vreugde voert ons naar dit huis
Kyrië Heer ontferm U (Desoete)
Gloria Eer aan God (Desoete)
Tussenzang Mens voor de mensen zijn
Na Evangelie U komt de lof toe
Voorbeden Wij bidden U om vrede
Na de aanstelling Geest van God, adem van leven
Offerande Ave Verum (Mozart)
Sanctus Heilig (Desoete)
Acclamatie Heer Jezus wij verkondigen
Eucharistisch gebed Laudate omnes gentes
  Door hem en met hem
Onze Vader Onze Vader (Seynhaeve)
Agnus Dei Lam Gods (Desoete)
Communie Maria wij komen u zingende begroeten
Slotlied Instrumentaal