Naar jaarlijkse gewoonte trekken we er op 7 september op uit met het koor.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Volk van God
Kyrië Heer ontferm U (Desoete)
Gloria Eer aan onze God (Desoete)
Tussenzang Ave verum (Mozart)
Na Evangelie Laudate Dominum (Taizé)
Voorbeden Al wat er nodig is om te bestaan
Offerande Hemelse Vader
Sanctus Heilig de God van alle leven (Desoete)
Acclamatie De hemel rijkt ons leeftocht aan (1)
Onze Vader Onze Vader (Seynhaeve)
Agnus Dei Lam van God (Desoete)
Communie Instrumentaal
Slotlied We are one big happy family