Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur.

Het koor wordt op Pinksteren gedirigeerd door Annemie Herman.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied De wereld is gewonnen
Kyrië Heer ontferm U (Desoete)
Gloria Eer aan God (Desoete)
Tussenzang Kom Schepper Geest
Na Evangelie Alleluia (Bonifatius)
Voorbeden Wij bidden U om vrede
Offerande Heilig Vuur
Sanctus Heilig (Desoete)
Acclamatie Als wij dan eten van dit brood
Onze Vader Onze Vader (Seynhaeve)
Agnus Dei Lam Gods (Desoete)
Communie Instrumentaal
Slotlied Geest van hierboven