Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Paaslied
Kyrië Heer ontferm U (Desoete)
Gloria Eer aan onze God (Desoete)
Tussenzang Adoramus te / Tebje Pajom
Na Evangelie Gezegend deze dag
Voorbeden Kom drink, laaf je aan de bron
Offerande Geprezen zij de Heer
Sanctus Heilig de God van alle leven (Desoete)
Acclamatie Als wij dan eten van dit brood
Onze Vader Pater Noster (Kedrov)
Agnus Dei Lam van God (Desoete)
Communie Instrumentaal
Slotlied Hallelujah (Cohen)