Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 18.30 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Licht dat ons aanstoot in de morgen
Alleen door de nacht
Alles begon met God
Licht van de Heer wil zich verspreiden
Dat het licht in ons mag blijven branden
Doop ons, Heer
Roep onze namen
Heilig de God van alle leven (Desoete)
De Heer is waarlijk opgestaan