Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied De koning van de vrede
Tussenzang Christus heeft voor ons geleden
Evangelie Wie zal voor God verschijnen
Voorbeden Luister Heer wees ons genadig
Offerande Jezus diepe vreugd des harten
Sanctus Heilig de God van alle leven (Desoete)
Acclamatie Als wij dan eten van dit brood
Onze Vader Onze Vader (Seynhave)
Agnus Dei Lam van God (Desoete)
Communie Jezus om uw lijden groot