Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 18 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Erbarm U, God, en delg genadig
Asoplegging Het mensenvolk dat in het duister leeft
Tussenzang Uit diepten van ellende
Na Evangelie Barmhartig de Heer
Voorbeden Laat ons bidden
Sanctus Heilig (Desoete)
Acclamatie Als wij dan eten van dit brood
Onze Vader Onze Vader (Seynhave)
Agnus Dei Lam van God (Desoete)
Communie Zo spreekt de Heer