Het Sint-Bavokoor zingt om 17.30 uur in de viering naar aanleiding van Kerstmis.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied  
Kyrië  
Gloria  
Tussenzang  
Na Evangelie  
Voorbeden  
Offerande  
Sanctus  
Acclamatie  
Onze Vader  
Agnus Dei  
Communie  
Slotlied