Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur naar aanleiding van Sint-Cecilia. Na de viering worden we verwacht in Salons Ter Biest voor het Sint-Ceciliafeest.

We zingen uiteraard in uniform.

Inzingen in de Koepel om 9.45 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Jij die bent
Kyrië Heer ontferm U (Andreas mis)
Gloria Eer aan God (Andreas mis)
Tussenzang Ave Verum (Mozart)
Na Evangelie Laudate Dominum
Voorbeden Wij bidden u om vrede
Offerande Ave Maria (solo)
Sanctus Heilig (Andreas mis)
Acclamatie Eet van dit brood
Onze Vader Pater Noster (Kedrov)
Agnus Dei Lam Gods (Andreas mis)
Communie Instrumentaal
Slotlied We are one big happy family