Het Sint-Bavokoor zingt om 10.30 uur in de viering naar aanleiding van Allerheiligen.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied: De heiligen ons voorgegaan
Kyrië: Heer ontferm U (Andreas mis)
Gloria: Eer aan God (Andreas mis)
Tussenzang: Stad boven wolken
Na Evangelie: Eeuwige Vader
Voorbeden: Laat ons bidden
Offerande: Blijf mij nabij
Sanctus: Heilig (Andreas mis)
Acclamatie: Wij bidden U om vrede
Onze Vader: Maak alles nieuw
Agnus Dei: Lam Gods (Andreas mis)
Communie: Instrumentaal
Slotlied: Tears in heaven