Het Sint-Bavokoor zingt om 10.30 uur in de viering naar aanleiding van kermiszondag in Lauwe.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied De vreugde voert ons naar dit huis
Kyrië Heer ontferm U (Andreas mis)
Gloria Eer aan God (Andreas mis)
Tussenzang Gij, dienaars aan de Heer gewijd
Na Evangelie Heer onze God barmhartige Vader
Voorbeden Laat ons bidden
Offerande Wij willen samen vieren
Sanctus Heilig (Andreas mis)
Acclamatie Heer Jezus wij verkondigen
Onze Vader Onze Vader (Schollaert)
Agnus Dei Lam Gods (Andreas mis)
Communie Instrumentaal
Slotlied Lied van de schepping