Naar jaarlijkse gewoonte trekken we er op 8 september op uit met het koor.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Here Jezus om uw woord
Kyrië Heer ontferm U (Desoete)
Gloria Eer aan onze God (Desoete)
Tussenzang Uit vuur en ijzer
Na Evangelie Uw woord is een lamp
Voorbeden O Heer hoor mijn bidden
Offerande Ave Verum (Mozart)
Sanctus Heilig de God van alle leven (Desoete)
Acclamatie Eet van dit brood
Onze Vader Maak alles nieuw
Agnus Dei Lam van God (Desoete)
Communie Wees gegroet o zuiv're maagd
Slotlied We are one big happy family