Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Lied van de schepping
Kyrië Andreas mis
Gloria Andreas mis
Tussenzang God is onze reisgids (JoKoLa)
Na Evangelie Uw woord is een lamp
Voorbeden O Heer hoor mijn bidden
Offerande Ave Maria (Milenka)
Sanctus Andreas mis
Acclamatie Eet van dit brood
Onze Vader Maak alles nieuw
Agnus Dei Andreas mis
Communie Uit vuur en ijzer
Slotlied Ik had een droom van een wereld (JoKola)