Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied De wereld is gewonnen
Kyrië Heer ontferm U (Andreas mis)
Gloria Eer aan God (Andreas mis)
Tussenzang Tebje Pajom
Na Evangelie Gij zijt het licht
Voorbeden Ubi Caritas
Offerande Wij zijn geroepen tot het feest
Sanctus Heilig (Andreas mis)
Acclamatie Als wij dan eten van dit brood
Onze Vader Maak alles nieuw
Agnus Dei Lam Gods (Andreas mis)
Communie Instrumentaal
Slotlied I'm gonna sing