Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied In eigen kracht verrezen
Kyrië Heer Ontferm U (Andreas mis)
Gloria Eer aan God (Andreas mis)
Tussenzang Lied van de schepping
Na Evangelie De Heer is waarlijk opgestaan
Voorbeden God van leven en licht
Offerande Jezus diepe vreugd des harten
Sanctus Heilig (Andreas mis)
Acclamatie Eet van dit brood
Onze Vader Maak alles nieuw
Agnus Dei Lam Gods (Andreas mis)
Communie Zeg het aan al die mensen
Slotlied Instrumentaal