Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied De koning van de vrede
Tussenzang Christus heeft voor ons geleden
Evangelie Jezus om uw lijden groot
Voorbeden Wij bidden U om vrede
Offerande Jerusalaïm
Sanctus Heilig (Andreas mis)
Acclamatie Eet van dit brood
Onze Vader Onze Vader (Schollaert)
Agnus Dei Lam van God (Andreas mis)
Communie Lam Gods Gij draagt