Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 18 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Erbarm U, God, en delg genadig
Asoplegging Wij zoeken hier uw aangezicht
Tussenzang Uit diepten van ellende
Na Evangelie Barmhartig de Heer
Voorbeden O Heer hoor mijn bidden
Sanctus Heilig (Andreas mis)
Acclamatie Wij bidden U om vrede
Onze Vader Onze Vader (Schollaert)
Agnus Dei Lam Gods (Andreas mis)
Communie Zo spreekt de Heer