Het Sint-Bavokoor zingt om 17.30 uur in de viering naar aanleiding van Kerstmis. Ook het jongerenkoor JoKoLa en de vormelingen werken mee aan deze viering

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Heden zal uw redder komen
Kyrië Nu zijt wellekome (JoKoLa)
Gloria Eer zij God in onze dagen
Tussenzang Uit uw hemel zonder grenzen
Na Evangelie God van liefde
Voorbeden Laat ons bidden in de stilte van ons hart
Offerande Er was een kindeke
Sanctus Heilig de God van alle leven
Acclamatie Venite adoremus
Onze Vader Gelezen
Agnus Dei Vrede
Communie Kerstnacht die schone
Slotlied Geef de kinderen een wereld