Het Sint-Bavokoor zingt om 10.30 uur in de viering naar aanleiding van Sint-Cecilia.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Kijk naar de stroom
Kyrië Heer ontferm U (Andreas mis)
Gloria Eer aan God (Andreas mis)
Tussenzang Lied van de schepping
Na Evangelie Heer onze God barmhartige Vader
Voorbeden Wij bidden u om vrede
Offerande Let us break
Sanctus Heilig (Andreas mis)
Acclamatie Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
Onze Vader Onze Vader (Schollaert)
Agnus Dei Lam Gods (Andreas mis)
Communie Pie Jesu (Webber)
Slotlied Instrumentaal