Het Sint-Bavokoor zingt om 10.30 uur in de viering naar aanleiding van Allerheiligen.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied: De heiligen ons voorgegaan  
Kyrië: Heer ontferm U (Desoete)  
Gloria: Eer aan onze God (Desoete)  
Tussenzang: Zalig zij  
Na Evangelie: Heer onze God barmhartige Vader  
Voorbeden: O Heer hoor mijn bidden  
Offerande: Ave Maria  
Sanctus: Heilig de God van alle leven (Desoete)  
Acclamatie: Wij bidden U om vrede  
Onze Vader: Onze vader in de hemel maak alles nieuw  
Agnus Dei: Lam van God  
Communie: Stad boven wolken  
Slotlied: Instrumentaal