Het Sint-Bavokoor zingt om 10.30 uur in de viering naar aanleiding van kermiszondag in Lauwe.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Volk van God
Kyrië Heer ontferm U (Desoete)
Gloria Eer aan onze God (Desoete)
Tussenzang Cum decore
Na Evangelie Gij zijt het licht
Voorbeden Laat ons bidden
Offerande Panis Angelicus
Sanctus Heilig de God van alle leven (Desoete)
Acclamatie Wij bidden U om vrede
Onze Vader Ware vriendschap
Agnus Dei Lam van God (Desoete)
Communie Zeg het aan al die mensen
Slotlied My God is a good God