Het Sint-Bavokoor zingt om 10.30 uur in de viering naar aanleiding van een Gouden huwelijksjubileum.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Kijk naar de stroom
Kyrië J.G.E.Stehle
Gloria J.G.E.Stehle
Tussenzang Leven in overvloed
Na Evangelie Toon ons Heer
Voorbeden Laat ons bidden in de stilte
Offerande Panis Angelicus
Sanctus J.G.E.Stehle
Acclamatie Benedictus de Lourdes
Onze Vader Onze Vader (Schollaert)
Agnus Dei J.G.E.Stehle
Communie Lieve Vrouwke
Slotlied Zeg het aan al die mensen