Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Kom Schepper Geest
Kyrië J.G.E.Stehle
Gloria J.G.E.Stehle
Tussenzang De wereld is gewonnen
Evangelie Gij zijt het licht
Na Evangelie Wij zijn geroepen tot het feest
Voorbeden Geest van vuur
Offerande Ave Maria (Peter Benoit)
Sanctus J.G.E.Stehle
Acclamatie Wij bidden u om vrede
Onze Vader Onze Vader (Schollaert)
Agnus Dei J.G.E.Stehle
Communie Geest van hierboven
Slotlied Oh freedom