Begrafenis in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 11 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Requiem
Kyrië Kyrië
Tussenzang Blijf mij nabij
Voorbeden Ubi Caritas
Offerande Nader bij U mijn God
Sanctus Sanctus
Acclamatie Heer Jezus wij verkondigen...
Agnus Dei Agnus Dei
Communie Stad boven wolken
Absouten Subvenit
Uitvaart In paradisium