Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Verkondigt de heerlijke boodschap
Kyrië J.G.E.Stehle
Gloria J.G.E.Stehle
Tussenzang Zeg het aan ieder dat Hij leeft
Na Evangelie De Heer is waarlijk opgestaan
Voorbeden O Heer hoor mijn bidden
Offerande Jesus bleibet meine freunde
Sanctus J.G.E.Stehle
Acclamatie Als wij dan eten van dit brood
Onze Vader Ware vriendschap
Agnus Dei J.G.E.Stehle
Communie Het licht verdrijft de duisternis
Slotlied Hemelse Vader