Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied De koning van de vrede
Evangelie Jezus om uw lijden groot
Voorbeden Wees gezegend heer
Offerande Jerusalaïm
Sanctus Heilig (Desoete)
Acclamatie Als wij dan eten van dit brood
Onze Vader Ware vriendschap
Agnus Dei Lam van God (Desoete)
Communie Lam Gods Gij draagt